Werkgevers mogen hun personeel verbieden een hoofddoek of een ander religieus symbool te dragen.

Volgens NOS heeft het Europees Hof van Justitie spraak gemaakt over het dragen van hoofddoek en andere religieuze, filosofische en politieke symbolen.

Dat is dat een werkgever het kan weigeren en verbieden. Wat natuurlijk heel onlogisch is want Nederland is een "vrij" land waar je eenmaal je mening mag uitten en ook je kleding zelf mag kiezen en bepalen zolang het niet aanstotend, haatgevend en/of beledigend is voor anderen. Maar opeens gaat Nederland ook akkoord met het toelaten van hoofddoek en religie verbod in Nederland wat volgens de wet verboden is. 

Wat letterlijk en duidelijk staat beschreven in wetboek artikel 6. 
1.Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Het is dus met andere woorden vrij om te geloven wat je wilt geloven. En daar onder valt het dragen van een hoofddoek als dat niet mag ? dan klopt het toch niet meer wat er in de wetboek staat ? 

Het is ook volgens de wet streng verboden om te discrimineren volgens artikel 137c

1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.


2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd. 
Met andere woorden Nederland heeft een wet van het Europees Hof van Justitie aangenomen die in strijd is met wat er in wetboek van Nederland. Dit zijn allemaal gebaseerde feiten. 

Mijn mening erover ?! 

Zelf vind ik het helemaal nergens opslaan. Laat mensen dragen wat ze willen laat mensen geloven wat ze willen. Wie zijn die mensen van het Europees Hof van Justitie om te bepalen wat wel of niet iemand moet dragen ? Wat willen mensen daarmee bereiken ? En waar is de zogenaamde vrijheid in Nederland als je geen eens mag dragen wat je wilt dragen?! 

En dan denk je bij sommige bedrijven is het logisch dat ze hoofddoeken verbieden omdat ze dan anders aan machines en etc. vast kunnen raken. Nou,.. NIKE heeft daar wat voor bedacht de NIKE PRO HIJAB! 

hijab-759x500png

Het zit heel strak en dus kan het nergens aan vast zitten. Maar mensen willen helaas discrimineren en dus moeten ze het perse verbieden.

Want wat is er nou mis met een sporthoofddoek ? 

UPDATE: 
Gewoon zorgen dat ermee vrijheid is daarom heb ik net op DENK gestemd